Projectbeheer

Home » Functionaliteit » Projectbeheer

Voor, tijdens en na de uitvoering van je projecten verzamel je veel informatie.

Al deze informatie kan je koppelen aan een project via de module projecten van Belmoni zodat je deze informatie later, in één oogopslag terug kan vinden.

  • Verzamel project gerelateerde gegevens zoals bijvoorbeeld notities, documenten, afbeeldingen, facturen en issues.
  • Hanteer de start-, streef- en eind-datum om je planning op te stellen.
  • Registreer gepresteerde uren.

Lees meer over issue beheer en urenregistratie.

Project facturatie

Indien je een project voor een klant uitvoert dan ga je voor dit project hoogst waarschijnlijk één of meerdere facturen versturen. Op ieder project kan je aangeven welk soort berekening je zal gaan hanteren. Zo kan je kiezen uit:

Vast bedrag op project

Wanneer er voor een project een vast bedrag is afgesproken kan er eenvoudig op basis van het ingevulde bedrag op het project een factuur aangemaakt worden. Bij het aanmaken van een factuur op basis van “Vast bedrag op project” kan er gekozen worden voor het aanmaken van een factuur met het totale bedrag, een voorschot factuur of een factuur voor oplevering van het project. Het standaard percentage van een voorschot factuur kan ingegeven worden in de configuratie van de applicatie. Dit percentage wordt overgenomen op het project en kan daar indien anders wordt overeengekomen met de klant nog aangepast worden.

Vast bedrag op issues

Wanneer er wordt gekozen voor “vast bedrag op issues” zal de factuur aangemaakt worden op basis van de afgewerkte en nog niet gefactureerde issues gerelateerd aan het betreffende project. Op elke issue zal er verplicht een bedrag ingevuld moeten worden. Indien een issue niet gefactureerd moet worden kan dit op de issue aangeduid worden met de optie "niet factureren".

Uurtarief

Voor elke issue is er de mogelijkheid om de gepresteerde uren te verantwoorden. Dit doe je door het soort werk, een omschrijving en de duur om de issue op te lossen in te voeren. De verschillende soorten werk kan je vooraf in de configuratie van Belmoni definiëren en voor elke soort kan je een tarief per uur bepalen. Het standaard tarief voor een bepaald soort werk kan op project niveau overschreven worden indien er met een klant een ander tarief wordt overeengekomen. Op basis van de tijd en het tarief kan je vervolgens een factuur laten genereren.

Vast bedrag via prioriteit

Wanneer er gekozen wordt voor “vast bedrag via prioriteit” zal de berekening op dezelfde manier gebeuren als bij “vast bedrag op issues” maar dan op basis van het vaste bedrag van de geselecteerde prioriteit.

Uurtarief via prioriteit

Wanneer er gekozen wordt voor “uur tarief via prioriteit” zal de berekening op dezelfde manier gebeuren als bij “Uurtarief” maar zal het bedrag per uur van de prioriteit gebruikt worden.

Geen berekening

Indien er geen facturen voor het project aangemaakt worden, kan je kiezen voor geen berekeningen. Dit komt bijvoorbeeld voor bij interne projecten.

Overtuigd van Belmoni? Registreer nu