Issues

Home » Functionaliteit » Issues

Alle opdrachten, vragen en opmerkingen die naar voor komen tijdens de uitvoering van je project kan je eenvoudig administreren via de issues module van Belmoni.

Een issue kan toegekent worden aan een persoon. De persoon krijgt de issue te zien in zijn/haar persoonlijk overzicht en kan vervolgens met de issue aan de slag gaan.

Het verloop van een issue kan eenvoudig ingegeven worden via de notities van een issue. Zo krijg je een historisch overzicht en zie je direct wat er allemaal gebeurd is om de issue af te werken.

Is de issue afgewerkt dan kan de issue afgemeld worden. De issue krijgt dan de status review of gereed (per project te bepalen) en de persoon die de issue gemeld heeft zal hiervan op de hoogte gebracht worden.

Ook je klanten kan je de mogelijkheid geven om issues aan te laten maken.

Je kan je klant persoonlijke login gegevens bezorgen waarmee enkel informatie te zien zal zijn die betrekking heeft tot projecten gerelateerd aan deze klant. Mocht je een door de klant aangemaakte issue vervolgens afwerken dan krijgt deze issue de status "review". De klant kan de issue herbekijken en indien alles goed is bevonden afmelden zodat de issue afgesloten zal worden.

Overtuigd van Belmoni? Registreer nu